Huisregels

Op onze speeltuin willen we voor iedereen een prettige en veilige speelse sfeer creëren.
Voor u en onze veiligheid willen we u wijzen op onderstaande huisregels.

- Conflicten worden onderling opgelost.
- Op de speeltuin wordt niet gevochten, gepest, gediscrimineerd, vernield, vervuild of gescholden.
- Bomen en planten zijn de grote schat van de tuin. Let erop dat jouw spel zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuur. Het plukken, zagen, snijden in bomen en struiken is alleen naar afspraak met een van onze medewerkers toegestaan.
- Voor de EHBO kun je terecht bij de speeltuinmedewerkers.
- Op de speeltuin mag alleen gerookt worden in de rookzone (het terras bij de picknickbankjes).
- Huisdieren zijn niet toegestaan op de speeltuin .
- Het gebruik van drank en drugs is ten strengste verboden. 
- Wij houden met elkaar de speeltuin schoon en gooien het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Onze speeltuin medewerkers lopen regelmatig toezichtrondes. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze speeltoestellen, welke elk jaar gekeurd worden. Tevens controleren we of de speeltoestellen op de juiste wijze gebruikt worden. Daarnaast verwachten wij van de begeleiders gedurende het hele bezoek aan de speeltuin actief toezicht te houden op hun eigen kinderen.
- Fietsen zijn niet toegestaan op de speeltuin. Komt u toch met de ffiets naar de speeltuin? Neem dan een slot mee, zodat u de ffiets op slot kan zetten in onze f
fietsenstalling.

- De meubels (zoals picknicksets) mogen niet door de bezoekers verplaatst worden.
- Hou er rekening mee dat bij hoge temperaturen de glijbaan heet kan zijn! 
- In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Bij overtredingen van de regels geldt:
Na meerdere waarschuwingen van het speeltuinpersoneel moet je de tuin verlaten. Bij herhaaldelijke misdragingen kan er zelfs een speeltuinverbod worden uitgesproken.

Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het niet naleven van deze regels.

 
Opbellen
E-mail